• Bd. Theodor Pallady nr. 40G, București
  • office@infonot.ro
  • Luni - Vineri: 08:00 - 16:30

Cine suntem...

Centrul Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale – CNARNN - Infonot este persoană juridică română de drept privat, înființată la data de 01.05.2013 în baza Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995.

Scopul pentru care funcționăm este, în principal, cel de informatizare a serviciului notarial prin administrarea registrelor naționale notariale, implementarea softurilor de gestiune a birourilor notariale și orice altă activitate de informatizare/digitalizare, toate pentru securizarea actului notarial. CNARNN-Infonot are și o latură de perfecționare continuă a corpului de notari concretizată prin plata cursurilor de învățământ profesional, organizate de Institutul Notarial Român.

În prezent, CNARNN - Infonot are în componență două structuri: - Departamentul „Registrele Naționale Notariale” care gestionează la momentul actual zece registre naționale tangete cu activitatea notarială, și - Departamentul „iNot”, care administrează aplicația „iNot”, prin intermediul căreia se gestionează cu ușurință întreaga activitate la nivelul fiecărui birou notarial.

support-1
service-4
America’s Leading Visa & Immigration lawyers with

24

Years Of Experience

Ce facem...

CNARNN - Infonot asigură administrarea, organizarea și funcționarea Registrele Naționale Notariale prevăzugte de lege și care reprezintă evidențe la nivel național ale anumitor acte și proceduri notariale.

CNARNN - Infonot ține, gestionează, întreține, administrează și dezvoltă aplicația „iNot”, astfel că toți notarii în funcție au acces neîngrădit, gratuit, securizat și facil la acest program informatic. CNARNN – Infonot organizează și ține cursuri on-line, gratuite, pentru notarii publici și personalul angajat al birourilor notariale de prezentare a Registrelor Naționale Notariale și a aplicației iNot.

CNARNN – Infonot susține financiar participarea periodică la cursurile de perfecționare profesională organizate de Institutul Notarial Român a tuturor notarilor publici în activitate, a notarilor stagiari și a personalului angjat al birourilor notariale.

CNARNN – Infonot susține financiar anumite activități sau programe destinate în egală măsură tuturor notarilor publici, care contribuie la realizarea veniturilor Centrului.

 
news-resize-2

Scopul Registrelor Naționale Notariale...

Registrele Naționale Notariale au fost înființate în scopul securizării actului notarial și a circuitului civil, acestea fiind puse la dispoziția notarilor publici, instituțiilor publice precum și a oricărei persoane fizice sau juridice care prezintă un interes justificat în înscrierea și/sau obținerea unor informații din aceste registre.

Ele permit:
* asigurarea unei evidenţe la nivel naţional a anumitor acte şi proceduri prevăzute de Legea notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 și de regulamentul de punere în aplicare al acesteia;
* furnizarea informaţiilor din aceste registre notarilor publici şi persoanelor fizice sau juridice, de drept public sau privat, în condițiile prevăzute de lege și de normele interne;
* înscrierea actelor și procedurilor care fac obiectul registrelor, în scop de informare a notarilor publici și a persoanelor interesate.

Accesul la informațiile din Registrele Naționale Notariale

Toți notarii publici în funcție au dreptul și obligația ca, în desfășurarea activității lor, în îndeplinirea unui act sau procedură notarială, anterior sau ulterior soluționării cererii unei persoane, să acceseze portalul CNARNN - Infonot, cu ajutorul semnăturii digitale, înscriind sau interogând informațiile din Registrele Naționale Notariale. Cererile astfel transmise sunt purtătoare de taxe iar sumele astfel încasate sunt transferate lunar în contul CNARNN - Infonot.

Orice persoană fizică sau juridică de drept public sau privat poate solicita înscrierea sau interogarea informațiilor din Registrele Naționale Notariale prin transmiterea unui cereri pe adresa sediului CNARNN – Infonot, prin fax sau prin email, justificând interesul și achitând taxa aferentă serviciului prin transfer bancar în contul CNARNN-Infonot.

Orice instituție publică a Statului Român poate solicita înscrierea sau interogarea informațiilor din Registrele Naționale Notariale, prin transmiterea cererii către CNARNN - Infonot, dacă justifică un interes legitim fără plata vreunei taxe, serviciile acordate instituțiilor statului fiind gratuite.

Scurt istoric al Registrelor Naționale Notariale...

Registrele Naționale Notariale au fost înființate ca o necesitate a securizării actului notarial. Ele au apărut în anul 2007, la inițiativa Consiliului Uniunii, prin crearea societății comericale – „Infonot Systems SRL”, unde unic asociat este Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, care a suportat toate costurile acestei societăți atât pentru înființarea cât și pentru dezvoltarea ei, fără a-i fi repartizat vreun profit ca unic asociat, toate veniturile fiind reinvestite de societate. În anul 2013, cu ocazia modificării Legii notarilor publici și activității notariale nr. 36 /1995, s-a înființat „Centrul Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale” - CNARNN entitate cu personalitate juridică în cadrul și sub coordonarea Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România care preia toate activele și bazele de date ale SC Infonot SRL, aceasta din urmă rămânând proprietara aplicației electronice a Registrelor Naționale și dezvoltând în continuare noi aplicații informatice pentru serviciul notarial.

Proiectul de realizare a Registrelor Naționale Notariale, demarat în ianuarie 2007, a pornit cu un număr de 4 (patru) Registre, respectiv: Registrul Național de Evidență a Succesiunilor(RNES), Registrul Național de Evidență a Testamentelor Autentice(RNTA), Registrul Național de Evidență a Opțiunilor Succesorale(RNOS) și Registrul Național de Evidență a Revocării Procurilor(RNPR), registre care erau operate manual de un număr de aproximativ 70 de angajați care lucrau în schimburi, asigurând atât înregistrarea cât și interogarea registrelor, furnizând informația către notari într-un timp rezonabil pentru ca aceștia să asigure, cu celeritate, serviciile solicitate de cetățeni.

Ulterior, rând pe rând, au fost înființate și alte registre, ajungându-se în prezent la un număr de zece registre. Totodată s-a lucrat la un nou concept și, în cooperare cu o firmă din Franța, care a dezvoltat programe informatice pentru notarii din mai multe țări europene, au fost automatizate/informatizate/digitalizate toate registrele naționale, astfel că, începând cu anul 2013, accesul la registre se realizează de fiecare notar în funcție, direct prin portal, prin intermediul certificatelor cu semnătură digitală, înscrierea și interogarea informațíilor făcându-se exclusiv de utilizatori, respectiv de notarii în funcție și de personalul CNARNN – Infonot, cu rol de administratori.

Realizarea programelor informatice, logistica necesară, întreținerea pe servere proprii dedicate și securizate (CNARNN - Infonot deține și un server de back-up la Sibiu), dezvoltarea și administrarea acestora, s-au făcut exclusiv din sursele proprii ale CNARNN - Infonot, constituite din încasările Centrului. CNARNN – Infonot și SC Infonot Systems SRL, desfașurând o activitate economică, au achitat și achită TVA și impozit pe profit către Bugetele de Stat.